Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Sierpień 2011

Kliknij po pelen PROGRAM

sobota
11:00-12:00 Zwiedzanie EKOCENTRUM z przewodnikiem
12:00-13:00 Wstęp do idei permakultury – wykład
13:00-14:00 Co to jest ‚forest garden’/ leśny ogród- wykład
14:00-15:00 ekologiczna poczęstunek
15:30-18:30 ‚Forest garden’ – warsztaty
19:00 – obiado-kolacja z lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych produktów

niedziela
9:00 – 10:00 śniadanie z lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych produktów
10:00-11:00
spotkanie z Sir Julianem Rose i Jadwigą Łopata, laureatką nagrody
Goldmana (ekologiczny Nobel) dyrektorami Międzynarodowej Koalicji dla
Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC
11:00 – 12:00 Wstęp do teorii dobrego
sąsiedztwa roślin, naturalne metody podwyższania odporności upraw oraz
zwalczania chorób i szkodników – wykład
12:00-14:00 Przygotowanie ziemi pod uprawę, zasady ścielenia i nawożenia – warsztaty
14:00- ekologiczny poczęstunek

Prowadzący: Monika i Andrzej, światowi specjaliści.

Zakwaterowanie: Zagroda POTOCZEK www.potoczek.pl

Read Full Post »